Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της TRADE ESTATES αποτελείται από εννέα μέλη, τρία εκ των oποίων είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά και τρία μη-εκτελεστικά.

Βασίλειος Φουρλής

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής

Προσωπικά Στοιχεία
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1960

Τρέχουσες Θέσεις

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT ATHLETICS A.E.
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία
Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) της εταιρείας Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, του ΟΤΕ Α.Ε., της ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), της Τραπέζης Πειραιώς, της Vivartia A.E. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τιμητικές Διακρίσεις:
Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989
 • Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985
 • Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

Χριστόδουλος Αίσωπος

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών

Προσωπικά Στοιχεία
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1967

Τρέχουσες Θέσεις

 • ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ – Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ελληνική Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ) – Πρόεδρος
 • Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2014-2015: Alpha Trust ΑΕΔΑΚ Εντεταλμένος Σύμβουλος & Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Ιδιωτών Πελατών
 • 2011-2014: Alpha Trust Ελληνική ΓΗ Α.Ε. – Μέλος Δ.Σ.
 • 2006-2013: Alpha Trust ΑΕΠΕΥ – Εντεταλμένος Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ιδιωτών Πελατών
 • 2004-2006: Alpha Trust Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε. – Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ιδιωτών Πελατών
 • 2001-2004: Alpha Trust Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε. – Διευθυντής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ιδιωτών Πελατών
 • 1998-2004: EFG Eurobank Ergasias A.E. – Head of Asset Management
 • 1994-1998: EFG Eurobank Ergasias A.E. – Senior Relationship Manager, Private Banking.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • MSc in Shipping, Trade and Finance, Cass Business School (University of London), έτος αποφοίτησης 1991
 • MSc in Economics, Birkbeck College (University of London), έτος αποφοίτησης 1990
 • BSc in Economics, London School of Economics (University of London), έτος αποφοίτησης 1989

Γεώργιος Αλεβίζος

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος Επενδυτικής Επιτροπής

Προσωπικά Στοιχεία
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1967

Τρέχουσες Θέσεις

 • 2000 – σήμερα: FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Οικονομικός Διευθυντής (Treasury,  Planning and Risk Management)

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1995-2000: Xios Bank A.E. – Treasury Dealer

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • MBA in Finance, ALBA Graduate Business School, έτος αποφοίτησης 1994
 • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, έτος αποφοίτησης 1990

Δημήτριος Παπούλης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής

O κος Δημήτριος Παπούλης είναι Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής. Από το 2015 έως το 2022, ο κος Παπούλης διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της South Sofia Ring Mall EOOD, μια εταιρεία συμπράξεως του Ομίλου Fourlis και της DANAOS Shipping Group με δραστηριότητα στο τομέα του real estate. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος των εταιριών Marinopoulos Coffee Company SA/Starbucks καθώς και της Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ/GAP και κατείχε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στις εταιρείες Hatzioannou Holdings, στην FFG Platinum Α.Ε. και στην Fashion Box Hellas Α.Ε. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών BA στα Οικονομικά και στις Επιχειρήσεις από το Macalester College, MN, USA και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MSc in Economics από το London School of Economics, καθώς και Executive Education Diploma στο Real Estate Management από το Harvard Business School.

Ευτύχιος Βασιλάκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, κατέχει τη θέση του Πρόεδρου της Aegean και της Olympic Air και τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Autohellas, ενώ μετέχει στα διοικητικά συμβούλια και άλλων μη εισηγμένων εταιρειών συνδεδεμένων θυγατρικών της Autohellas. Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών από το 2005 έως και τον Φεβρουάριο 2022, καθώς και της θυγατρικής της εταιρείας HOUSEMARKET A.E. από το 2016 έως τον Ιούλιο 2021. Είναι επίσης μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT S.A καθώς και της εταιρείας ανάπτυξης και διαχείρισης τουριστικών προορισμών υψηλών προδιαγραφών TEMES. Έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς και της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. Από το 2011 είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος από το 2014 του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) καθώς και από το 2012 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από το 2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕB). Από το 2017 είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Endeavor Greece. Επίσης, είναι εκ των ιδρυτών & Μέλος Δ.Σ. του «Marketing Greece» αλλά και της σύμπραξης για την τουριστική και πολιτιστική προώθηση της Αθήνας «This is Athens». Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Yale University (1988) και είναι κάτοχος Master in Business Administration από το Columbia Business School of New York (1991).

Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η κα. Δάφνη Φουρλή είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College of Greece.

Μαρία Γεώργαλου του Σοφοκλή

Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η κα. Μαρία Γεώργαλου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας. Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, BESPOKE HOLDINGS AE, CHIPITA FOODS S.A. και ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. . Έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (Venture Capital/ Private Equity) στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και Ρωσία, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων (τρόφιμα, λιανικό εμπόριο, ξυλεία κ.λπ.) καθώς και επενδυτικών σταδίων (startups, development, mezzanine). Εργάστηκε, εκτός άλλων, ως Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Delta Holdings, ως Οικονομική Διευθύντρια της Vivartia Group και ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Chipita A.E. Η κα Μαρία Γεώργαλου γεννήθηκε στην Αργεντινή και αποφοίτησε με πτυχίο Ορκωτού Λογιστή από το πανεπιστήμιο Universidad De Belgrano – Buenos Aires.

Αλέξιος Πιλάβιος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Προσωπικά Στοιχεία
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1953

Τρέχουσες Θέσεις

 • Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • ABC Factors Α.Ε. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

 • 2009-2017: ALPHA BANK – Γενικός Διευθυντής Wealth Management & Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
 • 2004-2009: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 • 2001-2004: ALPHA ASSET MANAGEMENT – Διευθύνων Σύμβουλος
 • 1992-2001: ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – Διευθύνων Σύμβουλος
 • 1990-1992: ΕΤΕΒΑ – Σύμβουλος Επενδύσεων με αρμοδιότητα τη διαχείριση του εμπορικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης, Γενικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου «ΕΔΕΧ» Εταιρία Διεθνών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της «ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ» Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 • 1998-1990: Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. – Διεύθυνση Επενδύσεων, Διευθυντής Τομέα Χρηματαγοράς-Κεφαλαιαγοράς
 • 1986-1988: Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. – Σύμβουλος Διοικήσεως με αρμοδιότητα τον συντονισμό των Προγραμμάτων Δράσεως, του Προϋπολογισμού και των Επιτροπών Διοικήσεως της Τραπέζης.
 • 1983-1985: Τράπεζα Εργασίας Α.Ε. – Προϊστάμενος Χορηγήσεων, Κατάστημα Κολωνακίου

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • PhD Economics of Education, University of London, Institute of Education, έτος αποφοίτησης 1980
 • MΑ Εconomics, University of Essex, έτος αποφοίτησης 1977
 • BSc in Economics, London School of Economics, έτος αποφοίτησης

Αναστασία Μαρτσέκη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών

Προσωπικά Στοιχεία
Εθνικότητα: Ελληνική
Έτος Γέννησης: 1969

Τρέχουσες Θέσεις

 • HELLENIC ENERGY HOLDINGS A.E. – Μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε. –  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
 • Ελληνική Λέσχη Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου και Ιδρυτικό Μέλος

Προηγούμενη Επαγγελματική Εμπειρία

 • 1999-2018: ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ – Head of Institutional Equity Sales και Πρόεδρος Επενδυτικής Επιτροπής
 • 1995-1999: LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (Νέα Υόρκη & Λονδίνο) – Senior Associate of European Equity Sales Desk
 • 1992-1994: SHELL OIL ΕΛΛΑΣ ΑΕ – Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσιμών
 • 1991-1992: CITIBANK (Eλβετία) – Associate of Latin America Team

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Master of Business Administration, Columbia University, έτος αποφοίτησης 1996
 • Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έτος αποφοίτησης 1993
side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis