Η Εταιρεία μας

 

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται σε 3 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, διαθέτοντας ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο εμπορικών ακινήτων και Logistics Centers.

Η εξειδίκευση της εταιρίας στις επενδύσεις για την απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες, Εμπορικά Πάρκα και Logistic Centers νέας γενιάς, σε συνδυασμό με τη μεγάλη εμπειρία του Ομίλου FOURLIS στη λιανική αγορά, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην διαδικασία αξιολόγησης και άρα στην προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Σκοπός της Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι η απόκτηση και ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Κέντρων Logistics νέας γενιάς, σύμφωνα με την παγκόσμια τάση ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου. Παρέχει στους χρήστες των υποδομών της συνολική εξυπηρέτηση, με δυνατότητα παρουσίας σε πολλαπλά σημεία, αλλά και υπηρεσίες τροφοδοσίας. Παράλληλα, προσφέρει εύκολη, ασφαλή και άμεση πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες στους καταναλωτές.

«Η Λιανική μέρος της φύσης μας, μέσα από την επιχειρηματική μας παράδοση»

 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
about us
 
Εμπορικά Κέντρα
Εμπορικά Πάρκα
 

Το χαρτοφυλάκιο των Retail Parks αποτελείται από τέσσερα εμπορικά πάρκα σε τοποθεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι μισθωμένα σε γνωστές εταιρείες λιανικής που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες κάθε σύγχρονου καταναλωτή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέντρα Logistics
Κέντρα Logistics
 

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιούργησε την ανάγκη για ταχεία απάντηση από τις επιχειρήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Trade Estates σε αριθμούς

  • 0 Ακίνητα
  • 0,0€ mio Αξία Ακινήτων
  • 0,5€ mio Μισθωτικά Έσοδα
  • 0.557 Μεικτή Εκμισθώμενη Επιφάνεια
  • 0,0% Δείκτης Απόδοσης Χαρτοφυλακίου