Επενδυτικές Σχέσεις

Επενδυτικές Σχέσεις

Προτεραιότητα της Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι η ορθή, άμεση, έγκαιρη και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων της και των επενδυτών σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές.

Εταιρική
Διακυβέρνηση

Η Εταιρεία υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδιώκει την αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και διευρύνει τους ορίζοντες προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων με απώτερο στόχο την εξασφάλιση περαιτέρω αξίας στους μετόχους της, με διαφάνεια και διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Οικονομική
Πληροφόρηση

Όλη η οικονομική πληροφόρηση για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση
Μετόχων

Αρχείο ανακοινώσεων και αποφάσεων των πιο πρόσφατων γενικών συνελεύσεων της TRADE ESTATES AEEAΠ

ipo-02

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη της άμεσης και ισότιμης πληροφόρησης των μετόχων, της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης Προνομιακών Πληροφοριών και Συναλλαγών που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. 

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει επίσης την ευθύνη να παρέχει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές συστηματική πληροφόρηση για την πορεία της Εταιρείας, σε συνεργασία με τις άλλες διευθύνσεις και υπηρεσίες της Εταιρείας. Αναλυτικότερα, η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται με:

• την απάντηση σε ημερήσια βάση ερωτημάτων των επενδυτών σχετικά με τις εξελίξεις της Εταιρείας,

• τη διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων φέρει την ευθύνη σύνταξης και δημοσιοποίησης των εταιρικών ανακοινώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

 

Για θέματα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο κος Ιωάννης Μεσσήνης (ir@trade-estates.gr – τηλ. 216 20 22 205)

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis

This site is registered on wpml.org as a development site.