Ανακοίνωση Σύστασης της TRADE ESTATES

Corporate AnnouncementsΑνακοίνωση Σύστασης της TRADE ESTATES

Ανακοίνωση Σύστασης της TRADE ESTATES

Η FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 12η Ιουλίου 2021 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η σύσταση της TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ (€173.527.378).

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, καθώς και επενδυτικό ακίνητο λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα.

Σκοπός της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας («Big Bοxes») και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2021
FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis