Η Μετοχή

Οικονομικά Αποτελέσματα

Διοικητικό Συμβούλιο

Η διασφάλιση των μακροχρόνιων συμφερόντων των επενδυτών αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Trade Estates αποτελείται επτά μέλη, τρία εκ των oποίων είναι ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά και ένα μη εκτελεστικό.

Περισσότερα

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Οι λειτουργίες του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών και την Επενδυτική Επιτροπή

Περισσότερα

side-logo-1

Hendon

At vero eos et accusam et iusto odio

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in C:\xampp\htdocs\trade_estates\wp-content\plugins\hendon-core\inc\shortcodes\image-gallery\image-gallery.php on line 151

At vero eos et accusamus et iusto odio digniss iducimus blan ditiis